Dva događaja u Bujanovcu

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) organizuje u Bujanovcu dva događaja,  radionicu sa narodnim poslanicima i udruženjima građana i radni doručak.

Radionica sa narodnim poslanicima i udruženjima građana ima za cilj da osnaži vezu između narodnih poslanika i građana, da se utvrde prioriteti za građane i usklađivanje zajedničkih inicijativa koje bi mogle da doprinesu rešavanju tih problema.

Radionice sa narodnim poslanicima i predstavnicima udruženja građana su deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine.

Radni doručak ima za cilj da se na jednom mestu okupe svi relevantni akteri u procesu donošenja odluka iz Preševa, Medveđe i Bujanovca, odnosno, predstavnici opština, političkih stranaka, udruženja građana i medija, kako bi se u neformalnoj atmosferi diskutovalo o procesima odlučivanja u ovim opštinama i o učešću građana u ovim procesima.

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID (Beograd), GO-JA (Medveđa), International Human Center (Preševo) i Civilni resurs centar (Bujanovac) zajednički sprovode projekat „Podrška demokratizaciji u Preševu, Medveđi i Bujanovcu, pod pokroviteljstvom Evropske unije u okviru EIDHR programa, projekat je započet u aprilu 2016. godine.

 

Radionica sa narodnim poslanicima i udruženjima građana:

Vreme i mesto održavanja radionice: Bujanovac, 9. mart 2017. godine, restoran „Rozafa“, u 16 h.

Učesnici radionice: Fatmir Hasani, narodni poslanik PDD, Nenad Mitrović, narodni poslanik SNS, predstavnici CeSID-a, udruženja građana.

 

Radni doručak:

Vreme i mesto održavanja skupa: Bujanovac, 10. marta 2017., restoran „Rozafa“, u 10 h.