Vršnjačko nasilje kao najučestaliji bezbednosni rizik za mlade u Srbiji

 
Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji u okviru projekta „Bezbednost mladih: smanjenje rizika kroz podizanje svesti“ sproveo istraživanje među mladima starosti 15-30 godina koje je pokazalo da je vršnjačko nasilje najučestaliji bezbednosni rizik – zbirno 23% mladih kaže da je vrnjačko nasilje često ili veoma često u njihovoj sredini. Potom slede, saobraćajne nesreće (15%) odnosno tuče/nasilni incidenti i korisnici ili prodavci droge na javnim mestima (po 14%). Istraživanje je pokazalo i da se 87% anketiranih oseća uglavnom ili u potpunosti bezbedno u državi Srbiji. Ispitanici se najsigurnije osećaju u svom domu i što se više udaljavaju od ličnog prostora – komšiluk, škola/radno mesto i grad u kome žive – to se oni osećaju manje bezbedno.

Najveći procenat mladih navodi da je čulo za neki vidi nasilja u svojoj okolini (48%), dok je 12% mladih lično upoznato sa nasiljem koje se dešava u njihovoj okolini. Među ispitivanim oblicima nasilja, mladi u Srbiji najčešće navode da su doživljavali psihičko nasilje. Tako 15% anketiranih kaže da se jednom ili više puta nalazilo u situaciji da doživi psihičko nasilje, a frekvencija doživljene ove vrste nasilja je značajno veća kod žena.

Više od polovine mladih (53%) prepoznaje policiju kao instituciju koja u najvećoj meri štiti interese njih i njihove porodice. Iza policije, ali uz veliku razliku, navode vojsku, pa predsednika države. Upitani šta je razlog zbog kog u pojedine institucije nemaju poverenja da ih mogu zaštititi od nasilja, najveći udeo ispitanika davao je odgovore da su to nezainteresovanost, neefikasnost i sporo reagovanje institucija.

Mladi u Srbiji dominantno misle da određena diskriminacija postoji u našem društvu i da su osobe sa invaliditetom i Romi najdiskriminisanije grupe – 23% ispitanika je navelo osobe sa invaliditetom, a 22% Rome.

Na prezentaciji istraživanja su govorili Vladimir Valdes Garsija, šef Odeljenja za demokratizaciju pri Misiji OEBS-a u Srbiji, Bojan Klačar i Slađana Komatina, istraživači iz CeSID-a, kao i Snežana Klašnja i Marko Stanković iz Ministarstva turizma i omladine i Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS).

Celokupno istraživanje dostupno je  OVDE.

Istraživanje je sprovedeno u julu na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika starosti 15 do 30 godina u okviru projekta „Bezbednost mladih: smanjenje rizika kroz podizanje svesti“, a koji se sprovodi u okviru projekta „Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti“ uz finansijsku podršku Vlade Švedske. Istraživanje je urađeno CATI (telefonskom) tehnikom na upitniku od 37 varijabli.