Srbija i svet: Ključni nalazi iz analize medijskog sadržaja

Kakav sentiment analizirani mediji imaju po pitanju različitih međunarodnih aktera?
Kako državni funkcioneri vide međunarodne aktere?
Kakva je uloga vakcinacije u sentimentima koje mediji imaju prema međunarodnim akterima?
Pogledajte rezultate analize medijskog sadržaja kada su u pitanju sentimenti medija prema međunarodnim akterima:
207782063_4126209460826017_4326591999588463456_n