Poslaničke kancelarije u Bujanovcu i Svilajncu

 Opština Bujanovac 
Poslanik Fatmir Hasani
Asistent Aljban Alili
Adresa Trg Karađorđa Petrovića (zgrada Opštine), III sprat, kancelarija 303
Kontakt telefon 017/651-032
E-mail alilialbano@gmail.com
Radno vreme Ponedeljak i sreda, od 10 do 15h
Facebook link
 Opština Svilajnac
Poslanik Danijela Stojadinović
Asistent Stefan Trujanović
Adresa 27. marta broj 2
Kontakt telefon 035/312-428
E-mail  poslanickakancelarija.sv @gmail.com
Radno vreme Sreda i četvrtak od 9 do 13h
Facebook link