Vremeplov: 09. maj 2008, Ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju