RADIONICE SA POSLANICIMA I UDRUŽENJIMA GRAĐANA U NIŠU I KRAGUJEVCU

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) organizovao je dve radionice sa poslanicima i udruženjima građana u Nišu (13. februara 2017. godine) i Kragujevcu (14. februara 2017. godine). Glavni ciljevi radionica bili su da se osnaži veza između odbornika i građana, da se podigne svest o značaju i ulozi odbornika, ukaže na buduće pravce u komunikaciji odbornika sa građanima, definisanje najvažnijih prioriteta za građane, ulozi odbornika u političkom životu zajednice i usklađivanja zajedničkih inicijativa koje bi mogle da pomognu u rešavanju lokalnih problema.

Na radionici koja je održana u Nišu (13. februar 2017. godine) prisustvovalo je deset predstavnika udruženja građana iz Niša i Pirota.

Zaključak koji je postignut u diskusiji između predstavnika udruženja građana iz Niša i Pirota i narodnog poslanika Gorana Ćirića (Demokratska stranka) bio je pokretanje inicijative za otvaranje novog kluba u Narodnoj skupštini koji bi bio odgovoran za decentralizaciju, regionalizaciju i lokalnu samoupravu.

Radionica koja je održana u Nišu, organizovana je u saradnji sa kolegama iz Nacionalne koalicije za decentralizaciju (Niš).

 

Na održanoj radionici u Kragujevcu (14. februar 2017. godine) prisutvovalo je 17 predstavnika udruženja građana iz Kragujevca.

Kao najvažniji zaključci koji su postignuti u razgovoru sa narodnim poslanikom Goranom Kovačevićem (Srpska napredna stranka) na održanoj radionici su bili:

  1. Ostvariti dodatno unapređenje rada Poslaničke kancelarije – narodni poslanik je obavestio sve prisutne predstavnike udruženja građana o radu i načinu funkcionisanja kancelarije;
  2. Predstavnici udruženja građana se pozivaju da povećaju svoju komunikaciju sa narodnim poslanicima, posebno preko Poslaničke kancelarije;
  3. Održavanje sastanaka između predstavnika udruženja građana i narodnih poslanika (prvi sastanak je zakazan za 20. mart 2017. godine) sa ciljem da se pokrene diskusija o relevantnim pitanjima;

 

 

Ostavi komentar