Najava: „Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“

Centar za slobodne izbore i demokratiju-CeSID (Beograd) sprovodi u saradnji sa svojim partnerima– CRC (Bujanovac), IHC (Preševo) i GO-JA (Medveđa) projekat „Podrška demokratizacije u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“,  koji je pod pokroviteljstvom Evropske Unije.

U okviru projekta,  predviđena je izrada i distribucija kratke publikacije pod nazivom „Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi “. Cilj izrade priručnika je da se pre svega svi zainteresovani građani pomenutih opština detaljno upoznaju sa samim pojmom građanske participacije, ali i načinima i koracima putem kojih  građani mogu da uzmu učešće u donošenju važnih političkih odluka u svojim opštinama. Priručnik će između ostalog sadržati spiskove  svih mesnih zajednica sa teritorija opština Preševa, Bujanovca i Medveđe, kojima građani mogu da se obrate ukoliko imaju neki problem koji žele da reše.

Priručnik će se naći samo u elektronskom obliku i biće poslat mejlom predstavnicima opština, političkih partija, nevladinih organizacija, medijima, zainteresovanim građanima, posebno mladima, ženama i ostalim ranjivim grupama.

Na našem sajtu će se uskoro naći „Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi “  kako bi sva zainteresovana lica mogla da ga preuzmu.