Održan trening za organizacije civilnog društva u Kragujevcu

Projektni tim CeSID-a održao je od trećeg do petog februara 2016. godine u „Hotelu Kragujevac“ trening za predstavnike deset organizacija civilnog društva iz Srbije. Na treningu su učestvovali predstavnici Centra za ravnomerni regionalni razvoj (CENTRIR) iz Beograda, Centra za rodne alternative (Alter) iz Novog Sada, Media i reform centra iz Niša, Udruženja Stablo iz Kragujevca, Odbora za ljudska prava iz Valjeva, Centra za ljudska prava iz Čačka, Timočkog omladinskog centra (TOC) iz Zaječara, Somborskog omladinskog boom-a iz Sombora, Centra društvene tolerancije iz Jagodine i Tima za razvoj i integracije iz Vranja.

Trening je zamišljen kao praktična obuka članova organizacija u nekoliko važnih oblasti: (1) institucionalni i regulatorni okvir zapošljavanja u javnom sektoru, (2) metodologija monitoringa transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, (3) planovi integriteta i akcioni planovi za borbu protiv korupcije u jedinicama lokalne samouprave, (4) transparentnost finansiranja lokalnih medija u Srbiji i (5) pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Prvenstveni cilj treninga bio je da se učesnicima pruži detaljan uvid u prethodno napravljenu metodologiju praćenja transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru, da im se pruže preporuke za dalji rad u lokalnim sredinama i da se razmenom iskustava napravi dobra polazna osnova za sprovođenje metodologije u jedinicama lokalne samouprave. Istovremeno, ostalim temama pokriveni su drugi važni aspekti rada organa javne vlasti, posebno na lokalnom nivou, čime je obuhvaćena celina potrebnih znanja za praćenje transparentnosti rada javne vlasti i podizanje nivoa njihove efikasnosti i odgovornosti.

Predavači koji su učestvovali na treningu su:

  • Jelena Jerinić, docentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union i eskpertkinja PALGO Centra
  • Bojan Klačar, CeSID
  • Tijana Kljajević, Fondacija Centar za demokratiju
  • Slobodan Georgijev, BIRN Srbija
  • Emilija Brkić, CeSID.