„Reč na reč“ u Kragujevcu

Nakon četiri uspešno realizovane debate, CeSID najavljuje i narednu debatu „Reč na reč“. Naredna debata održaće se u Šumadijskom okrugu, u središtu ovog okruga – gradu Kragujevcu, 26.02.2016., a tema debate biće obrazovanje u Srbiji. Po već ustaljenoj proceduri i pravilima debate, građani i predstavnici organizacija civilnog društva će prisustvovati debati kao deo publike, uz mogućnost direktnog postavljanja pitanja predstavnicima političkih stranaka.

Novi ciklus debata „Reč na reč“ realizuje se u saradnji sa RTS-om, i predstavlja deo CeSID-ovog i USAID-ovog projekta „Ljudi na prvom mestu“, započetog u aprilu 2015. godine.