Izveštaj sa predsedničkih izbora 2017. godine

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) predstavio je danas Izveštaj sa predsedničkih izbora 2017 u kome je analizirao primenu zakona tokom organizacije nedavno završenih predsedničkih izbora i izneo ocenu kvaliteta i demokratičnosti izbornog procesa.

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) predstavio je danas  Izveštaj sa predsedničkih izbora 2017 u kome je analizirao primenu zakona tokom organizacije nedavno završenih predsedničkih izbora i izneo ocenu kvaliteta i demokratičnosti izbornog procesa.

Predstavljeni izveštaj ima za cilj da pruži javnosti detaljan, neutralan i nepristrasan uvid u najvažnije nalaze do kojih je došao CeSID posmatrajući predsedničke izbore 2017 godine.

Na konferenciji su govorili:

Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a

Ivo Čolović, programski direktor CeSID-a

Emilija Brkić, projektni koordinator CeSID-a