Saopštenje: limitirana posmatračka misija za referendumski dan

Zbog epidemiološke situacije, CeSID će u limitiranoj misiji pratiti referendum, što podrazumeva praćenje rada RIK i ograničeno posmatranje između 230 i 250 glasačkih mesta kroz rad 23 mobilna tima. CeSID neće izlaziti tokom dana sa procenom izlaznosti ni procenom rezultata posle 20h.

Uočene nepravilnosti moći ćete da pronađete na našim mrežama i sajtu.

Kako bismo smanjili izloženost članova tima, tokom večeri ćemo na sajtu i mrežama objaviti kratku ocenu referendumskog dana, dok preliminarnu ocenu možete očekivati tokom ponedeljka, 17. januara.

Najširu javnost i medije molimo za razumevanje za drugačiji pristup koji je iznuđen trenutnom epidemiološkom situacijom.