ZAHTEV ZA PROMENU PODATAKA U BIRAČKOM SPISKU DO 16. FEBRUARA

Ukoliko niste upisani u birački spisak, ili se u njemu nalaze nepravilno upisani podaci koji Vas sprečavaju da glasate na predstojećim izborima za odbornike Skupštine grada Beograda, do 16. februara Sekretarijatu za upravu možete podneti zahtev za promenu podataka u biračkom spisku.

Kontakt podaci Sekretarijata za upravu grada Beograda, kao i sve druge važne informacije o prijemu stranaka dostupni su na sledećem linku.

Proveru da li ste u Jedinstvenom biračkom spisku možete izvršiti klikom na link.