Predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja „Aktivizam građana u Srbiji“

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i Nacionalni demokratski institut (NDI) održali su okrugli sto na kome su predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja na temu „Aktivizam građana u Srbiji”, kao i Indeks demokratičnosti izbora (EDI).

Istraživanje javnog mnjenja „Aktivizam građana u Srbiji” prezentuje mišljenje građana o građanskom aktivizmu, izlasku na izbore, percepciji koju imaju o poslanicima u Narodnoj skupštini i poverenju u institucije, sprovedeno je kao deo projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)”, koji za cilj ima da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja. Istraživanje je sprovedeno u periodu od 10. do 20. juna, na reprezentativnom uzorku od 1000 punoletnih ispitanika.

Kao neki od najinteresantnijih rezultata koji su predstavljeni na okruglom stolu pokazali su se stavovi građana o ulasku Srbije u EU i NATO, poverenje u institucije, kao i izborni aktivizam građana Srbije.

U odnosu na ranija istraživanja, značajno je porastao broj onih koji se protive ulasku u EU, pa tako polovina građana smatra da Srbija treba da postane članica EU, dok se tome protivi 37 odsto građana, dok je protiv ulaska u NATO 73 odsto ispitanih građana.

Istraživanje je pokazalo i pad poverenja u državne institucije. Vladi veruje 31 odsto, predsedniku Republike 27 odsto, parlamentu 20 odsto, a političkim strankama sedam odsto ispitanika.

Kada je reč o ličnom angažmanu građana u rešavanju problema, 40 odsto anketiranih bi se lično angažovalo u rešavanju problema, dok 26 odsto njih veruje da uopšte ne mogu da doprinesu rešavanju problema. Izborni aktivizam je i dalje visok, te je 56 odsto ispitanika navelo da redovno izlazi na izbore, dok je 26 procenata reklo da izlazi na većinu izbora.

Projekat  „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)” počeo je u aprilu 2015. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).