U susret reformi političkog sistema u Srbiji

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) i Nacionalni demokratski institut (NDI) pozivaju vas na okrugli sto na kome će biti predstavljeni rezultati istraživanja javnog mnjenja na temu „Aktivizam građana u Srbiji” i Indeks demokratičnosti izbora (EDI).

Istraživanje javnog mnjenja „Aktivizam građana u Srbiji” prezentuje mišljenje građana o građanskom aktivizmu, izlasku na izbore, percepciji koju imaju o poslanicima u Narodnoj skupštini i poverenju u institucije, sprovedeno je kao deo projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)”, koji za cilj ima da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja.

Projekat je počeo u aprilu 2015. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Indeks demokratičnosti izbora (EDI) meri kvalitet bilo kog predloženog izbornog sistema u odnosu na četiri elementa: teritorijalna zastupljenost, rodna zastupljenost, zastupljenost manjina i odgovornost izabranih predstavnika građanima.Razvijen je tokom projekta „Stvar izbora”, koji podržava veće učešće građana u demokratskim izbornim procesima i zastupa bolju i bližu komunikaciju između građana Srbije i njhovih izabranih predstavnika.

Projekat je takođe počeo u aprilu 2015. godine i podržava ga USAID.

Prezentaciju možete naći ovde.

Okrugli sto
Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID)
Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD)
i Nacionalnog demokratskog instituta (NDI)

Govore:

  • Đorđe Vuković, programski direktor
  • Bojan Klačar, izvršni direktor (CeSID)
  • Danijel Dašić, menadžer granta, Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)
  • Nenad Belčević, viši koordinator programa, Nacionalni demokratski institut (NDI)