Dijalog o unapređenju izbornih uslova – pregled postignutog: rezultati, polovični rezultati i propuštene prilike

Dokument pred Vama bavi se analizom rezultata postignutih u okviru međustranačkog dijaloga tokom 2019. godine. Imajući u vidu da je dijalog predstavljao jedinstvenu priliku da se suštinski unapredi kvalitet izbornog procesa, od ključne je važnosti analizirati kvalitet rešenja na koje se Vlada obavezala u odnosu na očekivana i tražena rešenja koja su potekla od stručne javnosti, ali i analizirati ono što se u procesu dijaloga nije rešilo.
U tom smislu, predstojeća analiza grupiše rezultate dijaloga u tri kategorije, uzimajući pri tome kao referentnu vrednost preporuke i zahteve koji su potekli od CeSID-ovog ekspertskog tima:

  1. Mere koje su usvojene u potpunosti ili delimično u skladu sa preporukama CeSID-a, odnosno
    one mere koje ostvaruju svrhu i suštinu date preporuke;
  2. Mere koje uopšte nisu usvojene, iako su zagovarane;
  3. Mere koje su usvojene u potpunosti van okvira dijaloga.

Pri analizi svake grupe mera, koristi se tematski pristup, u skladu sa oblastima koje su razmatrane u okviru dijaloga na Fakultetu političkih nauka i uz posredovanje Evropskog parlamenta:

  1. Birački spisak i izborna administracija;
  2. Finansiranja kampanja,
  3. Pristup medijima i
  4. Obezbeđivanja biračkog prava.

Kompletna analiza je dostupna za preuzimanje na ovom linku.