Život u doba pandemije

U periodu od 26. do 29.03.2020. godine, sproveli smo istraživanje o životu o doba pandemije Covid-19. Istraživali smo kako se građani osećaju za vreme pandemije, čime se bave, ali i kako ocenjuju i da li poštuju Vladine mere u borbi protiv Covid-19.

Istraživanje je sprovedeno na kvotnom uzorku od 745 punoletnih građana Srbije, istraživačkom tehnikom CAWI (kompjuterski podržano online istraživanje).

Na infografiku ispod su predstavljeni ključni nalazi, a detalje možete pronaći klikom na ovaj link.

zivot-u-doba-pandemije-istrazivanje-centra-za-slobodne-izbore-i-demokratiju-mart-2020_final