PERCEPCIJA RADA KANCELARIJA ZA KOMUNIKACIJU NARODNIH POSLANIKA SA GRAĐANIMA: VALJEVO I UŽICE

CeSID je tokom avgusta 2017. godine sproveo još dva istraživanja javnog mnenja o percepciji rada Kancelarija za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima od strane samih građana.

Istraživanja su sprovedena u gradovima Valjevo i Užice.

Ciljevi ovih istraživanja bili su:

  • utvrđivanje u kojoj meri su građani upoznati sa postojanjem i radom Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • utvrđivanje razloga zašto neki građani nisu čuli za Kancelariju za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku;
  • merenje percepcije odnosa i komunikacije između građana i izabranih predstavnika (poslanika, lokalnih odbornika);
  • utvrđivanje načina na koji se može poboljšati rad Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima opština/gradova u uzorku i komunikacija između građana i izabranih predstavnika.

Ovde možete preuzeti rezultate istraživanja o svakoj pojedinačnoj Kancelariji.

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima grada Valjeva

Percepcija rada Kancelarije za komunikaciju narodnih poslanika sa građanima grada Užice