Beogradski izbori – pogled iz ugla civilnog društva

CeSID, Transparentnost Srbija i BIRODI održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni nalazi o prioritetima građana i stranaka u kampanji i njihovoj oceni izbornog procesa, funkcionerskoj kampanji i monitoringu medija.

Ove organizacije tokom beogradske kampanje analizirale su različite aspekte izbornog procesa i nalazi iz istraživanja su predstavljeni najširoj javnosti. Konferencija je kao cilj imala i promociju preporuka za unapređenje izbora, čime CeSID, Transparentnost Srbija i BIROD žele da pruže doprinos podizanju kvaliteta i transparentnosti izbornog procesa i podstaknu debatu među donosiocima odluka.

Na konferenciji su govorili:

  • Prioriteti građana i stranaka u kampanji i njihova ocena izbornog procesa: Bojan Klačar, izvršni direktor CeSID-a
  • Funkcionerska kampanja: Zlatko Minić, Transparentost Srbija
  • Monitoring medija: Zoran Gavrilović, direktor BIRODI-ja

Ovde možete pogledati rezultate istraživanja koje je sproveo CeSID, a o kojima je govorio Bojan Klačar.