Održan drugi okrugli sto u okviru projekta „Transparentno do posla“

CeSID, PALGO centar i BIRN su, u skladu sa kalendarom i aktivnostima na projektu „Transparentno do posla“, 30. novembra 2015.godine organizovali drugi okrugli sto u Beogradu U susret reformi javnog sektora: transparentnost procedura zapošljavanja u javnom sektoru.

CeSID, PALGO centar i BIRN su, u skladu sa kalendarom i aktivnostima na projektu „Transparentno do posla“, 30. novembra 2015.godine organizovali drugi okrugli sto u Beogradu U susret reformi javnog sektora: transparentnost procedura zapošljavanja u javnom sektoru.

Na okruglom stolu razgovaralo se o transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru, a predstavljena je i CeSID-ova nova publikacija „Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014)“, nastala kao rezultat istraživanja koje je CeSID sproveo u periodu između marta i oktobra 2015. godine.

Govornici okruglog stola bili su: Bojan Klačar (izvršni direktor, CeSID), Jelena Jerinić (docentkinja, Pravni fakultet Univeziteta Union u Beogradu), Saša Đorđević (istraživač, BCBP) i Tijana Kljajević (projektna koordinatorka, Centar za demokratiju.

Jelena Jerinić, autorka prethodne analize u okviru projekta („Analiza pravnog i institucionalnog okvira u vezi sa zapošljavanjem u javnom sektoru“) dala je uvodnu reč u predstavljanje rezultata istraživanja o broju zaposlenih i procedurama zapošljavanja u 25 institucija javnog sektora.

Bojan Klačar je predstavio  publikaciju „Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014)“, odnosno osnovne nalaze istraživanja o broju zaposlenih i procedurama zapošljavanja u 25 institucija javnog sektora (pet ministarstava, pet državnih/javnih agencija, pet državnih/javnih preduzeća i deset gradova).

Saša Đorđević, istraživač iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, predstavio je studiju slučaja „Zapošljavanje u policiji: izazove i preporuke“, dok je Tijana Kljajević iz Fondacije Centar za demokratiju predstavila tekući projekat Centra za demokratiju „(Ne)dostojanstven rad: mnenje o korupciji rada“.

Publikaciju „Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014)“ možete preuzeti ovde.

Image of Excel download

Analiza transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru (2009-2014)