Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja saglasnosti pri zapošljavanju bivših funkcionera

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) aktivno realizuje projekat „Ka većoj odgovornosti institucija u procesu davanja saglasnosti pri zapošljavanju javnih funkcionera“, koji je podržan od strane Agencije za borbu protiv korupcije. Opšti cilj projekta je jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti organa javne vlasti u procesu davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa po prestanku javne funkcije, sa ciljem borbe protiv korupcije.

Na osnovu dosadašnjeg istraživanja i analize pravnih dokumenata, u toku meseca oktobra CeSID će publikovati Analizu dosadašnje prakse Agencije za borbu protiv korupcije u oblasti davanja saglasnosti za zasnivanje radnog odnosa ili poslovne saradnje funkcionerima po prestanku javne funkcije.