Istraživanje stavova političkih stranaka o različitim modelima izbornih sistema za Republiku Srbiju

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) i Nacionalni demokratski Institut (NDI) rade na istraživanju stavova političkih stranaka o različitim modelima izbornih sistema za Republiku Srbiju. CeSID–ov tim razvio je kurikulum od 9 izbornih sistema sa njihovim ocenama koji su objavljeni na NDI sajtu pokrenutom u okviru programa Promocija dijaloga o reformi izbornog zakonodavstva u Srbiji www.izbornareforma.rs. Grafički prikaz predloženih modela izbornih sistema možete preuzeti ovde.

Kao integralni deo istraživačkog projekta održani su sastanci sa timovima političkih stranaka na kojima su se predstavili pomenuti izborni modeli i ciljevi istraživanja.