Finansiranje izbornih kampanja u Srbiji

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID), organizovao je okrugli sto na temu finansiranja izbornih kampanja u Srbiji: dosadašnja iskustva i kampanja za izbore 2014.

Okrugli sto je održan, u sredu, 12. marta 2014. godine u Medija centru.

Kakva su dosadašnja iskustva u finansiranju izbornih kampanja? Kakva je uloga javnih preduzeća u finansiranju kampanja? Koliki su troškovi plaćenog političkog oglašavanja? Ovo su bila samo neka od pitanja  o kojima se govorilo na ovom okruglom stolu.

Takođe, ovaj događaj je bio prilika da se promovišu dve publikacije na kojima su radili stručnjaci CeSID-a i Fakulteta političkih nauka, NVO aktivisti i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Publikaciju o sticanju prvilegija, kršenju zakonskih normi i preporukama za unapređenje zakonskog okvira možete preuzeti ovde, a  Vodič o finansiranju političkih subjekata – redovan rad i izborne kampanje ovde.

Govorili su:

  • Zoran Stojiljković, Agencija za borbu protiv korupcije;
  • Miodrag Milosavljević, Fondacija za otvoreno društvo;
  • Đorđe Vuković, Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID;
  • Bojan Klačar, Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID.

Okrugli sto je deo projekta „U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka“ koji sprovodi Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) uz podršku i pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekat).