Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)

Trajanje: 2015 – 2017

Partneri: Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)

Opis projekta:

Projekat ima za cilj da poboljša direktan kontakt građana sa njihovim izabranim predstavnicima na nacionalnom i lokalnom nivou i da stvori priliku za diskusiju o pitanjima od javnog značaja.

Ideja ovog projekta je da se građanima širom Srbije da mogućnost da u direktnom kontaktu sa svojim izabranim predstavnicima u državnim i lokalnim institucijama postavljaju pitanja i razgovaraju o najvažnijim pitanjima od lokalnog značaja. U našoj zemlji ne postoji praksa koja omogućva građanima da budu u direktnoj interakciji sa predstavnicima koje su izabrali na izborima. Opšti cilj projekta je da se ostvari veća odogovornost i pouzdanost lokalnih i nacionalnih izabranih zvaničnika u Srbiji.


CeSID u okviru projekta promoviše:

  • osnaživanje veze između građana i izabranih predstavnika građana kroz 13 javnih televizijskih debata i otvaranje 12 poslaničkih kancelarija širom Srbije;
  • podizanje svesti građana o benefitima koje donosi ravnomerna geografska zastupljenost i veća personalizacija izbornog sistema;
  • podizanje svesti izabranih predstavnika o potrebama i problemima sa kojima se suočavaju građani
  • ohrabrivanje donosilaca odluka i medija da uzmu aktivno učešće u procesu izborne reforme.
  • Projekat se realizuje u partnerstvu sa Radio-televizijom Srbije i Nacionalnim demokratskim institutom.