U susret novom zakonu i novoj praksi u finansiranju političkih stranaka

Trajanje: 2009 – 2010

Partneri: USAID i Institut za održive zajednice (ISC)

Opis projekta:

Osnovni cilj projekta bilo je zagovaranje donošenja i usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih stranaka koji bi u potpunosti uredio kompletnu sferu vezanu za finansiranje političkih stranaka, uz jačanje institucija koje se bave njegovom primenom. Na ovaj način bili bi prevaziđeni postojeći problem u ovoj oblasti.


U okviru projekta formirana je ekspertske grupe (koju čine eksperti iz oblasti finansiranja političkih partija – Đorđe Vuković ispred CeSID-a i Nemanja Nenadić, ispred Transparentnost Srbija),
izrađene su Preporuke za novi Zakon o finansiranju političkih stranaka (u kojima su sadržani osnovni principi na kojima je bio baziran novi Zakon), izrađen je  Nacrt Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Projekat je uključivao i lobiranje među donosiocima odluka, zagovaranje u javnosti, te edukaciju predstavnika političkih stranaka u cilju uspešne implementacije novog Zakona.

Osnovni cilj projekta bilo je zagovaranje donošenja i usvajanja novog Zakona o finansiranju političkih stranaka koji bi u potpunosti uredio kompletnu sferu vezanu za finansiranje političkih stranaka, uz jačanje institucija koje se bave njegovom primenom. Na ovaj način bili bi prevaziđeni postojeći problem u ovoj oblasti.


U okviru projekta formirana je ekspertske grupe (koju čine eksperti iz oblasti finansiranja političkih partija – Đorđe Vuković ispred CeSID-a i Nemanja Nenadić, ispred Transparentnost Srbija),
izrađene su Preporuke za novi Zakon o finansiranju političkih stranaka (u kojima su sadržani osnovni principi na kojima je bio baziran novi Zakon), izrađen je  Nacrt Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Projekat je uključivao i lobiranje među donosiocima odluka, zagovaranje u javnosti, te edukaciju predstavnika političkih stranaka u cilju uspešne implementacije novog Zakona.