U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka

Trajanje: 2013

Partneri: JRGA projekat / USAID

Opis projekta:

Projekat je imao za cilj da ostvari  uslove za prevenciju i smanjenje mogućnosti za korupciju u procesu finansiranja političkih stranaka, kroz jačanje efikasnosti i saradnje između nezavisnih institucija, stručne javnosti i akademske zajednice

U okviru projekta obavljeni su intervjui sa svim relevantnim političkim strankama u Narodnoj skupštini sa ciljem da se uvide svi relevantni aspekti primene novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i mogućnosti za unapređenje, kako samih zakonskih i podzakonskih akata, tako i dosadašnje prakse. Projekat je uključivao i serije predavanja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kojima su učestvovali studenti, predstavnici civilnog društva i medija.

Rezultati istraživanja i javne debate doveli su do formulisanja preporuka koje imaju za cilj da unaprede okvir finansiranja političkih subjekata.