Transparentno do posla

Trajanje: 2014 – 2016

Partneri: Evropska unija

Opis projekta:

Opšti cilj projekta bio je jačanje demokratskih vrednosti i vladavine prava kroz promociju veće transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javnog sektora u procedurama zapošljavanja, čime se podržava borba protiv korupcije i proces evropskih integracija.

U Srbiji se zapošljavanje u javnom sektoru obavlja uz nedovoljno transparentne procedure, što kreira koruptivne mehanizme i budžetski deficit.

U okviru projekta izrađene su publikacije o analizi transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru, istraživačka studija o trasparentnosti procedura zapošljavanja (2009-2014), kao i studija o ekonomskim efektima netransparentnih procedura, uz predlog praktičnih politika za unapređenje procedura.

Projekat je uključivao i izradu i implementaciju komunikacione strategije (6 javnih događaja, 10 tribina sa građanima, HTML platforma, lifleti, posteri) i  izgradnju kapaciteta za 10 organizacija civilnog društva u 10 gradova za efikasnije pokretanje inicijativa u borbi protiv korupcije prilikom zapošljavanja u javnom sektoru. Gradovi u kojima je promovisana HTLM platforma i iz kojih su dolazile organizacije civilnog društva su: Beograd, Jagodina, Vranje, Zaječar, Niš, Kragujevac, Valjevo, Čačak, Sombor, Novi Sad.