U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji – korak napred

Trajanje: 2009 – 2010

Partneri: ISC

Opis projekta:

Opšti cilj projekta je bio da se podstaknu procesi dalje demokratizacije srpskog društva kroz pripremu i promociju nove izborne regulative u skladu sa demokratskim principima i međunarodnim standardima.

Aktivnosti su uključile:

  • Sastanke sa predstavnicima političkih stranaka
  • Sastanke sa predstavnicima državnih institucija i međunarodne zajednice
  • Medijsku kampanju: sastanci sa urednicima / novinarima i medijski brifinzi
  • Formiranje ekspertskog tima za izradu izbornih zakona
  • Edukativnu kampanju
  • Selekciju trenera i održavanje treninga za izbornu administraciju
  • Organizaciju edukativnih panela, seminara, debata i okruglih stolova o izbornom zakonodavstvu.