U susret izmenama izbornog zakonodavstva u Srbiji – konačni podsticaj

Trajanje: 2012 – 2012

Partneri: Fond za otvoreno društvo

Opis projekta:

Ovom kampanjom CeSID je pokrenuo javnu debatu o problemu reforme izbornog zakonodavstva. Kampanja nije promovisala ili nametala bilo koji izborni sistem, već je bila fokusirana na promociju principa na kojima bi moralo da se zasniva novo izborno zakonodavstvo. Ti principi su uključivali sledeće:

 • Fer odnos prema svim političkim partijama, bez obzira na njihovu veličinu
 • Ravnomernu geografsku zastupljenost
 • Personalizovano zastupanje
 • Unutrašnju demokratizaciju političkih partija
 • Interakciju izmedju birača i kandidata / poslanika

Aktivnosti na projektu:

 • Razvoj strategije kampanje i kreiranje kampanje
 • Kampanja od vrata do vrata (direktan kontakt sa biračima)
 • Proizvodnja i distribucija flajera (direktan kontakt sa biračima)
 • Produkcija i plasiraje dva radio oglasa (indirektan kontakt sa biračima)
 • Kreiranje i plasman dva novinska oglasa (indirektan kontakt sa biračima)
 • Kreiranje i pokretanje internet kampanje (indirektan kontakt sa biračima)