Posmatranje opštih izbora 2012. godine

Trajanje: Mart – Maj 2012.

Partneri: Tanjug

Opis projekta:

CeSID-ov tim je posmatrao izborni proces koji se održao 6. maja (parlamentarni i prvi krug predsedničkih izbora) i 20. maja 2012. godine (drugi krug predsedničkih izbora). Ovaj izborni ciklus je bio nešto drugačiji od prethodnih jer su se u isto vreme održali izbori na svim nivoima: parlamentarni, predsednički, lokalni i pokrajinski izbori.

Na celoj teritoriji Srbije su bili naši posmatrači koji su nam pravovremeno dostavljali informacije sa biračkih mesta, kako o nepravilnostima, tako i o rezultatima nakon zatvaranja biračkih mesta. Procena izbornih rezultata je bazirana na osnovu obrade podataka iz CeSID-ovog reprezentativnog uzorka.