Monitoring izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine

Trajanje: 2011 – 2012

Partneri: Fondacija za otvoreno društvo

Opis projekta:

„Monitoring izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine“ je projekat Fondacije za otvoreno društvo, na kome je CeSID bio partner zadužen za proces posmatranja izbora za Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine.Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 26. oktobra 2014. godine. Neposrednim putem birani su članovi 17 nacionalnih saveta: romski, bunjevački, rumunski, rusinski, albanski, grčki, slovački, ukrajinski, mađarski, nemački, aškalijski, bugarski, vlaški, egipatski, bošnjački, češki i slovenački.

U poseban birački spisak za izbore za nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine upisano je 99.259 birača. Bošnjaci su glasali na 267 biračkih mesta u Srbiji. Od tog broja, 169 biračkih mesta se nalazilo u šest gradova/opština – Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Nova Varoš i Prijepolje. CeSID je kao akreditovani domaći posmatrač posmatrao rad Republičke izbore komisije (RIK) i svih 169 biračkih mesta u šest gradova/opština u raškoj oblasti. Ideja čitavog projekta je bila da se posmatraju sva biračka mesta (a ne uzorak) da bismo dobili jasnu sliku o kvalitetu izbornog procesa.
Na izborima je glasalo 35.638 birača. Važećih listića je bilo ukupno 35.348. Lista„Za bošnjačko jedinstvo – dr Sulejman Ugljanin” osvojila je: 19.304 odnosno 19 mandata. Lista „Za Bošnjake, Sandžak i muftiju” osvojila je: 16.044 odnosno 16 mandata.

CeSID je kao partner u okviru projekta „Monitoring izbora za Nacionalno vijeće bošnjačke nacionalne manjine“ realizovao sledećih devet aktivnosti:

  1. Analiza regulatornog okvira izbora za Nacionalne savete nacionalnih manjina;
  2. Selekcija i regrutacija posmatrača i članova mobilnih timova;
  3. Akreditacija posmatrača;
  4. Priprema materijala za treninge;
  5. Priprema softverske aplikacije za unos podataka o izlaznosti i izbornim rezultatima;
  6. Organizacija treninga za posmatrače;
  7. Organizacija treninga za članove call centra;
  8. Posmatranje izbora na 169 biračkih mesta;
  9. Organizacija konferencija za novinare na kojima su saopštavane nepravilnosti i izlaznosti/rezultati.