Kampanja za promociju evropskih integracija

Trajanje: 2012 – 2012

Partneri: Ambasada SR Nemačke

Opis projekta:

Aktivnosti koje su se sprovele na projektu su bile: istraživanje i analize političke i socijalne situacije u zemlji, razvoj strategije kampanje i dizajn kampanje, kampanja od vrata do vrata, proizvodnja i distribucija flajera kao i proizvodnja i plasman dva radio spota.

Povod ovog projekta je bilo održavanje parlamentarnih izbora u Srbiji u maju 2012. godine, a sama svrha  projekta je bila da doprinese većem učešću birača proevropske orijentacije na parlamentarnim izborima koji su se održali u maju 2012. godine.