Debate Reč na reč

Trajanje: 2012 – 2016

Partneri:

2012: NDI i Misija OEBS-a u Srbiji
2012 – 2013: ISC
2013 – 2014: Britanska ambasada u Beogradu i UNDP Srbija

Debate Reč na reč su zajednički proizvod CeSID-a i RTS-a i naših partnera koji su nam pomogli u organizaciji ove vrste programa, pre svega, Nacionalnog demokratskog instituta i Komisije za predsedničke debate iz Vašingtona. Program je dobio najveće moguće ocene od strane međunarodnih stručnjaka i za kratko vreme postao jedan od najboljih i najprepoznatljivijih debatnih programa u zemlji.

Opis projekta:

Svrha debata Reč na reč je da informiše građane Srbije o stavovima i strategijama političkih stranaka u Srbiji. Na taj način, svi građani imaju najbolji mogući uvid u ideje koje politička scena Srbije trenutno pruža. Ovakve debate su sastavni deo demokratskih izbora u velikom broju zemalja, promovišu dijalog na temu javnih pitanja koja su u interesu svih građana i stimulišu političku toleranciju.

Do sada su se organizovale četiri serije debata: 2012. godine uz pomoć NDI i Misije OEBS-a u Srbiji; 2012. i 2013. uz pomoć Instituta za održive zajednice, 2013. i 2014. godine uz pomoć Britanske ambasade u Beogradu i UNDP Srbija i, na kraju, 2015. i 2016. uz podršku USAID-a.