Promocija debate o socijalnoj inkluziji u Srbiji

Trajanje: 2009 – 2010

Partneri: Program za zapošljavanje i društvenu solidarnost (PROGRES) Evropske Unije

Opis projekta:

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje o percepcijama i stavovima o društvenoj uključenosti i otvorenom metodu koordinacije, kao i istraživanje o socijalnoj isključenosti u Srbiji, te komparativnu studiju o politici socijalne uključenosti u Srbiji  i EU.

Pored izveštaja i analize trenutnog stanja na osnovu rezultata istraživanja, organizovana su i lokalna, regionalna, nacionalna i internacionalna dešavanja koja su imala za cilj jačanje kapaciteta različitih aktera, uključujući organizacije civilnog društva, predstavnike lokalnih samouprava i servisa, medije i donosioce odluka.

Promocija debate podrazumevala je i uključivanje javnosti u debatu, koja je  bila informisana kroz TV progarme i ineternet portale.

Projekat je sproveden  od strane Fonda za socijalne inovacije i u partnerstvu sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu, Pokrajinskim zavodom za socijalnu zaštitu, Produkcijskom grupom Mreža i organizacijama SeConS, CESID i Mrežom istraživača socijalnih prilika.