Matriks dobre uprave

Trajanje: 2010 – 2011

Partneri: USAID

Opis projekta:

U fokusu projekta nalazi se istraživanje institucija državne uprave i lokalne samouprave.

Za potrebe projekta je izrađena jedinstvena metodologija koja za cilj ima egzaktno utvrđivanje stepena razvoja upravnih organa. U fokusu istraživanja nalazili su se: efikasnost i efektivnost rada, otvorenost konkretne institucije prema građanima i zaposlenima u instituciji. Istraživanje je obuhvatilo deset ,,centralnih“ institucija i deset jedinica lokalne samouprave. Na osnovu numerički prikazanih rezultata istraživanja omogućeno je dalje praćenje razvoja institucija u više oblasti, ali i poređenje različitih institucija među sobom.