Direktorijum lokalnih samouprava u Srbiji

Trajanje: 2008 – 2009

Partneri: Balkan Trust for Democracy (The German Marshall Found of the United States), Vlade Republike Češke kao i ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Opis projekta:

Projektom je bilo predviđeno formiranje baze sa jedinstvenim registrom opština u Srbijiu kojoj bi bilo moguće pronaći podatke o rezultatima lokalnih izbora, o tome koliko odbornika čini lokalnu skupštinu, koje su partije/koalicije na vlasti, kakva je obrazovna, polna, te starosna struktura odbornika kao i sve podatke o posredno i neposredno izabranim organima svih lokalnih samouprava u Srbiji.

Projektom su bile obuhvaćene sve lokalne samouprave u Srbiji u kojima su CeSID-ovi  regionalni i opštinski koordinatori neposrednim kontaktom sa opštinskim organima prikupili podatke. Ovim putem je formirana jedinstvena baza podataka za teritoriju cele Srbije koja se nalazi na CeSID-ovom websajtu i dostupna je svim subjektima javnog života kao i samim građanima zainteresovanim za rad svojih izabranih predstavnika.

Ovim projektom je bilo predviđeno da građanima, nevladinom sektoru, potencijalnim investitorima i medijima pruži kompletna slika o predstavnicima vlasti u opštinama/gradovima, njihovom radnom iskustvu, školskoj spremi, ali i o njihovim odlukama sa kojom strankom će sarađivati kako bi svojim biračima obezbedili bolju budućnost.