Analiza implementacije postojećih mehanizama učešća na centralnom i lokalnom nivou

Trajanje: 2011 – 2012

Partneri: Misija OEBS-a u Srbiji

Opis projekta:

U okviru projekta CeSID je sproveo istraživanje o obimu i intezitetu neposrednog učešća građana u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Na osnovu rezultata istraživanja identifikovani su osnovni problemi u okviru zakonske regulative i prakse direktnog učešća i definisane su preporuke za njihovo rešavanje.

Rezultati istraživanja sa preporukama objavljeni su u publikaciji koja sadrži kompletan uvid u trenutno stanje u oblasti neposrednog učešća građana u Srbiji.

Pored konferencija u 10 gradova Srbije, održana je i završna konferencija za novinare u Beogradu, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja.