Ljudi

Tamara Antović

Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Studirala je Poljoprivredni fakultet na kojem je i postala zainteresovana za statistiku i istraživački postupak, što je u okviru CeSID-a mogla ne samo da primeni, već i da produbi. Od dolaska u CeSID 2018. godine, angažovana je na različitim poslovima, prevashodno u istraživanjima, pisanju izveštaja i stručnoj podršci. Svestranost i prilagodljivost pokazuje kroz raznolikost poslova koje obavlja kao saradnica u okviru CeSID-a.

Saradnica
+(381) 11 407 56 05