Ljudi

Slađana Komatina

Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Slađana Komatina je završila master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike. Na istom fakultetu je završila i osnovne studije 2013. godine, smer međunarodni odnosi. U Centru za slobodne izbore i demokratiju angažovana je od 2019. godine, gde je od tada radila na mnogobrojnim projektima, istraživanjima i drugim aktivnostima. Posebno je zainteresovana za teme povezane sa izbornim procesima, medijima i ljudskim i manjinskim pravima. U svom neformalnom obrazovanju prošla je niz edukacija, treninga i seminara. Tri godine je radila u poslovnom sektoru, gde joj je glavni fokus bio na organizovanju događaja i koordinaciji sektora nabavke.

Koordinatorka projekata
+(381) 11 407 56 05