Jelena Jeremić

Ljudi

Jelena Jeremić

Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Završila je master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Međunarodna politika, 2019. godine. Na istom fakultetu je završila i osnovne studije 2017. godine, smer međunarodni odnosi. Timu Centra za slobodne izbore i demokratiju pridružila se 2021. godine, a od tada je radila na mnogobrojnim projektima, istraživanjima i drugim poslovima. Naročito je zainteresovana za teme povezane sa međunarodnim odnosima, procesom pristupanja Evropskoj uniji i izborima. Bila je angažovana u više organizacija civilnog društva, kao volonter i stažista, a radila je i kao menadžer društvenih mreža..

Koordinatorka projekata
+(381) 11 407 56 05