Ljudi

Emilija Orestijević
Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Emilija Orestijević je završila master studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na smeru Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike. Masterirala je na temi “Uticaj autoritarnih vrednosti na politički kapital građana Srbije u periodu od 2000. do 2015. godine”. Na istom fakultetu je završila i osnovne studije 2013. godine, smer međunarodni odnosi. U Centru za slobodne izbore i demokratiju angažovana je od 2013. godine, gde je od tada koordinisala i implementirala brojne projekte, istraživanja i druge aktivnosti. Posebno interesovanje iskazuje za izbornu administraciju, prava nacionalnih manjina i monitoring i evaluaciju javnih politika, programa i projekata. U okviru neformalnog obrazovanja, prošla je niz edukacija, treninga i seminara, među kojima su i treninzi i obuke posvećeni integritetu i unapređivanju izbornog procesa i primeni međunarodno priznatih metodologija u procesu monitoringa i evaluacije. Autor je ili koautor brojnih tekstova i publikacija.

Kontakt:
Projektni menadžer
+(381) 11 407 56 05