Ljudi

Đorđe Vuković
Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Svoj rad u CeSID-u započeo je davne 1999.godine kao regionalni koordinator za severozapadnu Srbiju. Poseduje bogato iskustvo u istraživanju javnog mnenja i istraživanju tržišta, vođenju projekata, kao i celokupnoj organizaciji posmatranja izbornog procesa. Bio je asistent na Fakultetu političkih nauka, na predmetu Politička sociologija i Politička sociologija savremenog društva. Autor je velikog broja tekstova koji se bave izborima, izbornim procesima i izbornoj administraciji. Učestvovao je u radnim grupama koje su bile formirane u cilju izmena Zakona o finansiranju političkih stranaka, Zakona o političkim strankama i Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Doktorirao je 2011. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na temi Izborno zakonodavstvo i izborni proces u Srbiji.

Đorđe Vuković
Član
+(381) 11 407 56 05