Ljudi

Bojan Klačar
Prof.Dr. Slobodanka Boba Nedovic image

Od maja 2014. je izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju (CESID), prve organizacije u Srbiji koja je osnovana s ciljem posmatranja izbora. Priključio se CeSID-ovom timu 2008. godine i od tada je vodio više od 10 izbornih projekata i učestvovao u monitoringu pet parlamentarnih i tri predsednička izborna ciklusa. Član stručnih timova za reformu izbornog zakonodavstva od 2008. godine, jedan od posrednika u međustranačkom dijalogu 2019. godine i konsultant na brojnim istraživanjima u Srbiji i regionu. U CeSID-u je angažovan i u istraživačkom programu i bio je vođa ili deo istraživačkog tima u više od 50 istraživanja javnog mnenja. Od 2005. do 2008. je radio u odseku za medijske analize kompanije Meken Erikson dok je u školskoj godini 2006/2007. bio saradnik u nastavi na Fakultetu političkih nauka, na predmetu Javno mnenje. Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka 2021. godine analizirajući političko oglašavanje u Srbiji u parlamentarnim kampanjama 2000-2016. Diplomirao je na istom fakultetu 2005. godine s temom medijskih promena u zemljama u tranziciji i odnosa javnog mnjenja prema EU integracijama i odbranio master rad 2009. godine na temu izborne komunikacije u Srbiji od 2000. do 2008. godine. Ima veliko iskustvo u radu s državnim i privatnim sektorom, nezavisnim državnim institucijama, međunarodnim organizacijama i lokalnim samoupravama. Učestvovao je na brojnim akademskim i stručnim konferencijama iz oblasti izbora, lokalne samouprave, političkog dijaloga. Autor je ili koautor više naučnih tekstova o monitoringu izbornog procesa, političkoj komunikaciji i reformi izbornog sistema. Koautor je „Priručnika za organizaciju izbornih TV debata“ koji je objavljen 2017. godine.

Bojan Klačar
Izvršni direktor
+(381) 11 407 56 05