PREZENTACIJA ANALIZE „UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U BUJANOVCU, PREŠEVU I MEDVEĐI – PROBLEMI, IZAZOVI I PREPORUKE“

Centar za slobodne izbore i demokratiju – CeSID (Beograd), u saradnji sa svojim partnerima – CRC Bujanovac, IHC Preševo i GO-JA Medveđa, a pod pokroviteljstvom Evropske Unije, organizuje prezentaciju analize Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi – problemi, izazovi i preporuke“.

 

Ciljevi skupa su: (1) predstavljanje nalaza istraživanja koje je u Preševu, Medveđi i Bujanovcu sprovedeno tokom 2016. godine, (2) identifikacija najvažnijih problema i prepreka za veći stepen učešća građana u donošenju odluka u Medveđi i (3) diskusija o potencijalnim načinima i koracima za unapređenje ove situacije.

S obzirom na značaj teme, pozivamo predstavnike opštine, medija, političkih partija, i nevladinih organizacija da učestvuju na skupu i  da daju svoj doprinos diskusiji.

Odmah nakon završetka ove diskusije, CeSID će sa partnerima organizovati i diskusiju zatvorenog tipa sa građanima, posebno mladima i ženama, o načinima participacije u donošenju odluka u ovim opštinama. S obzirom na neformalnu prirodu skupa i mogućnost da građani sa projektnim timom podele svoja iskustva i mišljenja,  pozivamo sve one koji su zainteresovani da prisustvuju diskusiji i na taj način daju svoj doprinos unapređenju postojeće situacije. U Medveđi će se oragnizovati i diskusija sa đacima iz srednje škole.

Na skupu će učestvovati:

  • Ivo Čolović, direktor mreže, CeSID
  • Emilija Brkić, koordinator projekta, CeSID
  • Nebojša Jakšić, direktor UG „Gornja Jablanica“

 

Vreme i mesto održavanja skupa:

  1. februar 2017. godine, skupštinska sala Opštine Medveđa, 13:30-15:00.

 

Molimo Vas da, ukoliko ste voljni da učestvujete na našem skupu, svoje prisustvo potvrdite najkasnije do ponedeljka, 20. februara, do 17h, na neki od sledećih načina:

 

  • Slanjem potvrde putem mejla, na: brkic@cesid.rs ili goja.med@gmail.com; ili
  • Pozivanjem Emilije Brkić na 069/192-111-8, ili CeSID-ove kancelarije u Beogradu, na 011/2852-886.

 

U Preševu i Bujanovcu će se 22. februara 2017. održati zatvorena diskusija sa đacima iz srednjih škola.

U toku je izrada priručnika pod nazivom „Priručnik za učešće građana u donošenju odluka u Preševu, Bujanovcu i Medveđi“  koji ima za cilj da sve zainteresovane građane ove tri opštine upozna sa svim načinima putem kojih mogu uzeti učešće u donošenju odluka u svojim opštinama.

Priručnik će se uskoro naći na našem sajtu gde će svi zainteresovani moći da ga preuzmu.