ODZIV NA IZBORIMA 6. MAJA – PROCENA CESID-a

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) je tokom izbornog dana objavljivao procene odziva na opštim izborima u Republici Srbiji. Procena je bazirana na osnovu obrade podataka iz CeSID-ovog reprezentativnog uzorka i podaci su poređeni sa izborima 2007 i 2008. godine.

Preseci su pravljeni u četiri termina: do 9h, 14h, 17h i 19h.

Rezultate možete pogledati ovde.