Politički aktivizam građana Srbije

Merenje političkog aktivizma građana Srbije, odnos građana prema različitim formama aktivizma, kao i percepcija izbornog procesa i izbornih aktera izuzetno važni su za sve donosioce odluka. Stoga su u okviru projekta  „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)“ bila predviđena tri istraživačka ciklusa, sa ciljem da se motivišu izabrani predstavnici građana da, putem različitih načina, podignu odgovornost i transparentnost u radu.

Istraživanja su se sprovodila na uzorku od 1.000 punoletnih ispitanika u Srbiji, bez Kosova i Metohije, metodom „licem u lice“. Upitnici su sadržali pojedine baterije istih pitanja, sa ciljem dobijanja uporednih nalaza, ali je fokus svakog pojedinačnog istraživanja menjan u zavisnosti od konteksta, ali i napretka u reformi političkog sistema koji je iniciran od strane Narodne skupštine.

Ovde možete preuzeti srpsku i englesku verziju rezultata poslednjeg istraživačkog ciklusa – „Politički aktivizam građana Srbije“.