Otvorenje poslaničke kancelarije širom Srbije

U okviru projekta „Ljudi na prvom mestu – jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji“, CeSID aktivno realizuje predviđene projektne aktivnosti. 

Pored redovne realizacije debata „Reč na reč“, projektom je predviđeno i osnivanje, odnosno otvaranje poslaničkkih kancelarija u 12 opština širom Srbije. Poslaničke kancelarije su do sada otvorene u Valjevu, Svilajncu i Staroj Pazovi, a svečano otvaranje poslaničkih kancelarija realizovano je u Užicu, Zrenjaninu, Kragujevcu i na Savskom vencu.

Osnovni cilj otvaranja poslaničkih kancelarija je osnaživanje veze između građana i izabranih predstavnika građana. U tom smislu, CeSID će pokušati da ojača kapacitete opština u Srbiji kako bi poslaničke kancelarije bile prepoznate i priznate kao dugoročno koristan i važan mehanizam. Kancelarije neće imati primarno politička obeležja, već će njihova prvenstvena veza i odrednica biti upravo opština i služiće kao posrednik između građana i vlasti. U njima će biti angažovani poslanici koji potiču iz regiona u kome je kancelarija otvorena i koji će građanima davati odgovore na sva pitanja koja imaju i koja se tiču ostvarivanja političkih prava i odnosa prema vlasti.

CeSID-ov i USAID-ov projekat „Ljudi na prvom mestu – jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji“ ima za cilj da građane širom Srbije dovede u direktan kontakt sa njihovim izbranim predstavnicima na lokalnom i nacionalnom nivou i stvori priliku da diskutuju o pitanjima od javnog značaja.