Građani smatraju da je neophodno menjati izborni sistem (Kampanja P(r)ozovi poslanika!)

Merenje političkog aktivizma građana Srbije, odnos građana prema različitim formama aktivizma, kao i percepcija izbornog procesa i izbornih aktera izuzetno važni su za sve donosioce odluka. Stoga su u okviru projekta „Jačanje odgovornosti izabranih predstavnika građana u Srbiji (Ljudi na prvom mestu)“ bila predviđena tri istraživačka ciklusa, sa ciljem da se motivišu izabrani predstavnici građana podignu odgovornost i transparentnost u radu. A do kakvih zaključaka smo došli?
Građani Srbije smatraju da je neophodno menjati izborni sistem kako bi kroz trenutni način izbora svojih predstavnika u potpunosti mogli da ostvare svoju volju. Natpolovična većina građana Srbije veruje da bi građanima trebalo omogućiti da glasaju pojedinačno za poslanike ili odbornike, a ne isključivo za stranačke liste. 20993071_1439236276190029_8971172442350302133_n