Survey of the drivers of youth radicalism and violent extremism in Serbia

Za potrebe UNDP Srbija, tokom novembra 2016. godine sprovedeno je obimno Istraživanje o pokretačima radikalizma i nasilnog ekstremizma među mladima u Srbiji, na proporcionalnom stratifikovanom reprezentativnom uzorku od ukupno 2.600 mladih građana Republike Srbije (bez KiM), starosti između 15 i 30 godina.

Istraživanje se zasnivalo na tri stratuma, odnosno poduzorka. Prvi stratum obuhvatio je 1.000 ispitanika iz četiri najveća grada u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš), drugi stratum obuhvatio je 1.000 ispitanika iz raškog regiona, dok je treći stratum obuhvatio 600 ispitanika iz opština u jugoistočnoj Srbiji, Bujanovac i Preševo. Za svaki poduzorak formiran je poseban upitnik.

Intervjuisanje mladih je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom.

Ključni nalazi dostupni su na engleskom jeziku, klikom na ovaj link.