U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) započeo je sa implementacijom projekta „U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka“, koji se realizuje uz pomoć USAID-a u okviru Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA projekat). 

U prvoj fazi projekta, CeSID Projektni Tim će obaviti intervjue sa svim relevantnim političkim strankama u Narodnoj skupštini. Cilj ove aktivnosti, jeste da se sagledaju svi relevantni aspekti primene novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i mogućnosti za unapređenje, kako samih zakonskih i podzakonskih akata, tako i dosadašnje prakse. 

Nakon toga, biće organizovana serija predavanja na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na kojima će učestvovati studenti, predstavnici civilnog društva i medija. Projekat obuhvata i pripremu preporuka koje imaju za cilj da unaprede okvir finansiranja političkih subjekata.

Projekat „U susret efikasnijem radu nezavisnih državnih institucija: korak ka uspešnijoj kontroli finansiranja političkih stranaka“ ima za cilj stvaranje uslova za prevenciju i smanjenje mogućnosti za korupciju u procesu finansiranja političkih stranaka kroz jačanje efikasnosti i saradnje između nezavisnih institucija, stručne javnosti i akademske zajednice.