Trodnevni trening za predstavnike organizacija civilnog društva

Projekat „Transparentno do posla“ koji CeSID sprovodi u saradnji sa BIRN-om i PALGO Centrom polako ulazi u završnu fazu implementiranja. U prvoj nedelji februara (3-5. februar) 2016. godine u Kragujevcu će se održati trodnevni trening za predstavnike organizacija civilnog društva.

Cilj treninga je da upozna predstavnike civilnog društva sa sistemom zapošljavanja u javnom sektoru, problemima transparentnosti na različitim nivoima i oblastima, kao i da ih obuči na koji način i kada je moguće koristiti pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

Učesnici će slušati i saznavati o regulatornom i institucionalnom okviru zapošljavanja u javnom sekotru, o transparentnosti zapošljavanja u javnom sektoru (sa posebnim osvrtom na jedinice lokalne samouprave, borbu protiv korupcije i finansiranje lokalnih medija u Srbiji). Konačno, učesnicima će detaljno biti objašnjeno na koji način, kada, kako i pod kojim uslovima mogu koristiti građansko pravo na pristup informacijama od javnog značaja.

Deo obuke biće posvećen interaktivnom učešću i razmeni iskustava, a učesnici će dobiti i Priručnik za monitornig transparentnosti procedura zapošljavanja u javnom sektoru, koji ćemo nakon treninga objaviti u elektronskoj formi i na sajtu CeSID-a.